سلفون بسته بندی

سلفون های بسته بندی مورد استفاده در صنایع غذایی بهداشتی می باشد . سلفون ساده سلفون حرارتی و انواع برش های مختلف و در رول های 5 کیلوگرمی و.... جهت بسته بندی مواد غذایی مانند سبزیجات حبوبات و... تولید می گردد .

کارشناس فروش صنایع بسته بندی : علی اکبر نیک نفس 09122163718