چسب دوطرفه

چسب دوطرفه شفاف در طول های مختلف و اوزان 500 کیلوگرمی و کارتن های 30عددی بسته بندی می شوند.


کارشناس فروش صنایع بسته بندی : علی اکبر نیک نفس 09122163718