فروش افزودنی اسانس انگور ,اسانس گیاهی انگور,اسانس شبه طبیعی انگور قرمز,افزودنی اسانس کشمش

تاریخچه اسانس خوراکی و طعم دهنده انگور سیاه و کشمش به 500 سال پیش بر می گردد و اسانس خوراکی روغنی مصارف دارویی بسیاری داشتند اسانس خوراکی پودری انگور و اسانس خوراکی انگور مایع عصاره یا آروماهای فرار از گیاهان می باشد اسانس خوراکی شبه طبیعی انگور روغن های فراریست که از گیاهان استخراج می شوند اسانس های خوراکی انگور میو ه ای معمولا از روش تقطیر و با استفاده از بخار استخراج می شوند