فروش افزودنی گلوتامات سدیم,افزودنی وانیل خوراکی,افزودنی کارامل

مونو سدیم گلوتامات,گروهی از ترکیبات وجود دارند که قادرندطعم غذا را افزایش یا بهبود دهند بدون اینکه خودشان طعم ویژه ای داشته باشند. نمک معمولی از این انوع می باشد.شناخته شده ترین افزایش دهنده طعم مونو سدیم گلوتامات است.گلوتامات ممکن است در شکل L وD در مخلوط راسمیک وجود داشته باشد.اگرچه اسید گلوتامیک اولین بار در سال 1866 ایزوله گردید ولی خاصیت بهبود دهندگی نمک سیم توسط یک ژاپنی کشف گردید.محصولی که برای اولین بار تولید شد با خنثی سازی جلبک دریایی توسط سودا تولید شده.گلوتامات از تولید گلوتن گندم و ضایعات چغندر و سویا تولید می شود.توصیف طعم گلوتامات مشکل است , گاهی پیشنهاد شده است که گلوتامات مزه گوشت یا جوجه را دارد اما در حال حاضر موافق اند که گلوتامات بی همتاست و شباهتی به گوشت ندارد. گلوتامات سدیم خالص در غلضت های پایین 3درصد قابل ثبت است و در غلظت های بالا مزه آن بسیار قوی است.فروش افزودنی گلوتامات سدیم,افزودنی وانیل خوراکی,افزودنی کارامل ,فروش مونو سدیم گلوتامات خوراکی.