فروش افزودنی پروپیونات کلسیم,افزودنی خوراکی وانیل,افزودنی رنگ کارامل

پروپیونات کلسیم در صنعت نان و اسنک و حجیم کردن نان و سوربات پتاسیم , دی استات سدیم خوراکی و بنزوات سدیم خوراکی را به عنوان نگهدارنده های غذایی ضد کپک وقارچ را به انواع فرار پایدار و ناپایدار ضد کپک و قارچ تقسیم کرد .نگهدارند های فرار شامل, دی استات سدیم مجاز و سوربات پتاسم ,بنزوات سدیم خوراکی و اکسید اتیلن می باشد . وغیر فرار ها دی استات سدیم و اسید بنزوئیک و سوبات پتاسیم که در ادویه ها استفاده می شود. نگهدارنده ای غذایی مثل پروپیونات کلسیم و سوربات پتاسیم و بنزوا ت سدیم و دی اتیل پیروکربنات در غذاهای معدودی به کار رفته می شوند.و به سرعت هیدرولیز می شوند برای استفاده در نوشابه ها قبل از پرکردن و بسته بندی به مقدار مجاز توصیه می شود.فروش پروپیونات کلسیم خوراکی , فروش افزودنی پروپیونات کلسیم,افزودنی خوراکی وانیل,افزودنی رنگ کارامل.