افزودنی روغن جایگزین کره کاکائو,فروش افزدنی پودرکاکائو

روغن جایگزین کره کاکائو و روغن جانشین کره کاکائو چربی جامد و خشک که از دانه کاکائو (پودر کاکائو) بدست می آ ید و رنگ و اسانس خوراکی برای ساخت شکلات از پودر کاکائو خارخی و اسانس های خوراکی ,رنگ خوراکی وانیلین و لسیتین , سوربیتول مایع و اسانس شکلات استفاده می شود. جهت گرفتن چربی در تولید شکلات روغن جانشین کره کاکائو نرم کننده و مرطوب کننده حساسی برای پوست می باشد و مصارف دارویی دارد .برای تولید شکلات پودر کاکائو رغن جایگزین کره کاکائو برای انواع شکلات عالی هست و سخت و شکننده و پایه اصلی آن روغن پالم و نارگیل و اسید های چرب می باشد . روغن جانشین کره کاکائو اسید های چرب اشباع نشده بزرگترین بخش اسید های و روغن ها ی طبیعی رو تشکیل می دهند و به دوگروه تقسیم می شوندد اسید های چرب اشباع نشده و اشباع شده